Yleisötyöstä

TILAA ILMAINEN TYÖPAJA

Unga Teaternin esityksiin kuuluu kattava opintomateriaali, joka koostuu erilaisista harjoituksista, jotka on jaettu esi- ja jälkityöhön. Näiden harjoitusten avulla voi tutustua näytelmään, näytelmäkirjailjaan sekä työskennellä taidepedagogisin menetelmin opetussunnitelman perusteita kunnioittaen. Harjoitukset voi kätevästi liittää opiskelun yhteyteen. Tehtävien avulla voi kehittää etenkin mielikuvitusta, joka edesauttaa luovaa ajattelua, kykyä heittäytyä, sekä kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Teatteri- ja draamamenetelmät  tarjoavat oivia oppimistyökaluja, joista on iloa loppuelämäksi. Näistä uusista taidoista on hyötyä, jos niitä muistaa harjoitella. Me Unga Teaternissa mielellämme vahvistamme koulun ja teatterin välistä pedagogista yhteistyötä.

Esityö

Opettajat ja oppilaat voivat valmistautua teatterielämykseen ennakkotehtävien kautta. Esityön tarkoitus on herättää mielenkiintoa ja uteliaisuutta esitystä kohtaan. Keskustelutehtävät johdattavat oppilaat näytelmän sisältöön ja tematiikkaan.  Näytelmän aiheen tunnistettavuus syventää oppimista ja kehittää ajattelua sekä kykyä yhdistää tietoa eri osa-alueilta. Taidekasvatus tukee oppilaan sisäistä kehitystä leikkimielisten menetelmien kautta.
Jälkityö
 

Jälkityö antaa aikaa ja tilaa keskustella teatterielämyksestä ja näytelmän aiheesta esityksen jälkeen. Keskustelun kautta voi tarkastella, miten esityksen aiheet liittyvät omiin kokemuksiin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Tämä dialogi kehittää kykyä tulkita asioita sekä kehittää omaa ajattelua. Jälkityö syventää ja lisää ymmärrystä koetusta teatteriesityksestä.

 

 

Tilaa Työpaja

Unga Teatern kautta voit varata ilmaisen työpajan. Ota yhteyttä nopeasti, sillä työpajoja on rajoitettu määrä esityskaudella. 

facebook_untitled_edited.png
117933309_10157442374615060_918918077581
Alice i Underlandet. Unga Teatern. Teaterföreställingen. Studiematerialet. Musik. Ny. Hitta nya idéer. Utveckla din fantasi.