Hitta på flygande
sagor och lek dem

Hitta på en saga tillsammans som ni sedan kan leka er igenom.


Medan ni hittar på skriver den vuxna ner vad ni kommer fram till.


När ni är klara vet ni vad som ska hända och det är bara att köra på.


Sagan kan ni spara och läsa flera gånger. Den blir ett roligt minne. 

Var ska sagan utspela sig? 

 

Stormen på havet kunde kanske utspela sig i badkaret?  
Bergstoppen kanske kunde vara hatthyllan?
Vilka mjukisar får vara med?

 

Du bestämmer.

Vuxentips

Det här sättet att förbereda leken och gå igenom olika element stärker barnets förmåga att strukturera och se helheter. 

Det kan också hjälpa vissa barn att anpassa sig till och förbereda sig för det som sker i leken.

 

Hur ni än gör kommer ni aldrig mer att se ert hem med samma ögon, jag lovar.

Lycka till!

Ni kan hitta på en saga om något man tycker att är lite jobbigt också. Sagan blir då ett sätt att hitta på lösningar kring något som man tycker att är lite läskigt. Det kan göra att man ser situationen ur en ny synvinkel. Om du vill uppmuntra barnet att våga undersöka något lite skrämmande kan det vara bra att gå igenom sagan tillsammans i förväg. Sagor kan vara ett säkert sätt att övervinna rädslor.
Alla sagor behöver heller inte lekas igenom. Det kan vara spännande nog att verbalisera och föreställa sig förloppet. Tänk på att dramalek som involverar hela jaget kan vara en häftig upplevelse. Det är ett kraftfullt verktyg.
Lyssna och respektera barnets gränser.